IT Wiki Ulstein VGS

Office 365

Office 365 er ei teneste som tilbys alle elevar som går på vidaregåande skular tilknytta Møre og Romsdal fylkeskommune. Som elev vil du kunne logge på ein nettportal, der du kan laste ned programpakkane til...

Google Apps

Korleis få tilgong For å få tilgong til Google Apps, er det viktig at passordet på FEIDE-kontoen din fyl passordkrava (sjå under). Det er også viktig at alle stega i artikkelen blir fulgt nøye. Om du...

Adobe Creative Cloud for tilsette

Lærarar som underviser i visse fag har moglegheit til å få tilgong til programma i Adobe Creative Cloud. Du vil få tilgong til alle programma i pakken, også program som ikkje trengs i undervisninga....

Adobe Creative Cloud for elevar

Elevar som tek visse fag har moglegheit til å få tilgong til programma i Adobe Creative Cloud. Du vil få tilgong til alle programma i pakken, også program som ikkje trengs i undervisninga. Lisensen...

Printerkort

For å ta i bruk SafeCom må du ha eit printerkort registrert på din konto. Dersom du ikkje har hatt ein SafeCom konto tidligare, eller du får beskjeden «Ukjent brukar» når du logger på...

Installasjon – Mac

Tips: Trykk på bildene for en større versjon. Vi kan ikkje garantere at SafeCom vil fungere på alle versjonar av Mac OS X!   1: Hent installasjonsfilen Sørg for at du er kobla til,...

Installasjon – Windows

Tips: Trykk på bilda for ein større versjon. 1: Før du startar Sørg for at du er kobla til, og logga på skulens trådlause elevnettverk. Nettverket må være sett som Privat/Arbeid, og ikkje Offentlig....

Feide

FEIDE (Felles Elektronisk Identitet) er ei innloggingsløysing som er brukt i mange fylke og høgskular/universitet i Norge. Den går ut på at du får ein brukar frå skulen/fylket som du må aktivere, og du...

Untis

Webuntis Webuntis kan nyttast gjennom internettsida (https://romres.ist-asp.com/WebUntis/?school=ulstein_vgs). Trykk på lenka for å kome direkte inn på nettsida til Webuntis. OBS: Om du ikkje bruker linken, kan du bli spurt om å skrive inn skulenavn....