Forfatter: John Helge Grevstad

Korleis sende utskrift til SafeCom

For å skrive ut til Safecom frå private maskiner eller utlånsmaskiner frå IT-avdelinga, må ein først gå til nettsida utskrift.mrfylke.no Logg på med FEIDE-brukaren din. Mine utskriftsjobber Etter innlogging, vil du stå i fana Mine...

Bruk av SafeCom-maskin

For å nytte ei SafeCom-maskin, kan du først registrere eit printerkort, men du kan også logge på med FEIDE-brukar, om det står “trykk på skjermen for å logge inn” på maskina: Om skjermen er...

Google Apps

Korleis få tilgong For å få tilgong til Google Apps, er det viktig at passordet på FEIDE-kontoen din fyl passordkrava (sjå under). Det er også viktig at alle stega i artikkelen blir fulgt nøye. Om du...

Adobe Creative Cloud for tilsette

Lærarar som underviser i visse fag har moglegheit til å få tilgong til programma i Adobe Creative Cloud. Du vil få tilgong til alle programma i pakken, også program som ikkje trengs i undervisninga....

Adobe Creative Cloud for elevar

Elevar som tek visse fag har moglegheit til å få tilgong til programma i Adobe Creative Cloud. Du vil få tilgong til alle programma i pakken, også program som ikkje trengs i undervisninga. Lisensen...

Skulebevis

Skulen utsteder skulebevis til alle elevar som vi har bilete av i våre system. Skulebeviset er eit bevis for at du er elev ved skulen, og enkelte organisasjonar og firma aksepterer det som legitimasjon, då...