Kategori: Ansatt

Denne kategorien inneholder artikler som er relevant for-, eller kan være av interesse for ansatte. For alle relevante artikler, se menyene og stikkords-listen.

Feide

FEIDE (Felles Elektronisk Identitet) er ei innloggingsløysing som er brukt i mange fylke og høgskular/universitet i Norge. Den går ut på at du får ein brukar frå skulen/fylket som du må aktivere, og du...

Bruk av SafeCom-maskin

For å nytte ei SafeCom-maskin, kan du først registrere eit printerkort, men du kan også logge på med FEIDE-brukar, om det står “trykk på skjermen for å logge inn” på maskina: Om skjermen er...

Printerkort

For å lettare logge på ei SafeCom-multimaskin kan du ha eit printerkort registrert på din konto. Dersom du ikkje har hatt ein SafeCom konto tidligare, eller du får beskjeden «Ukjent brukar» når du logger...

Google Apps

Korleis få tilgong For å få tilgong til Google Apps, er det viktig at passordet på FEIDE-kontoen din fyl passordkrava (sjå under). Det er også viktig at alle stega i artikkelen blir fulgt nøye. Om du...

Adobe Creative Cloud for tilsette

Lærarar som underviser i visse fag har moglegheit til å få tilgong til programma i Adobe Creative Cloud. Du vil få tilgong til alle programma i pakken, også program som ikkje trengs i undervisninga....

Untis

Webuntis Webuntis kan nyttast gjennom internettsida (https://romres.ist-asp.com/WebUntis/?school=ulstein_vgs). Trykk på lenka for å kome direkte inn på nettsida til Webuntis. OBS: Om du ikkje bruker linken, kan du bli spurt om å skrive inn skulenavn....

Lagring som PDF

Lagring som PDF

Guide for å lagre filer i PDF format Om ein skal lagre eit dokument i PDF format, kan ein gjere det på ulike måtar. Denne guiden  viser tre av måtane ein kan gjere det...

Ressurssider

Senter for IKT i utdanningen (www.iktsenteret.no) Senter for IKT i utdanning jobbar med ulike tenester, ressursar og prosjekt som skal auke kvaliteten i utdanninga og gi betre læringsutbytte og læringsstrategi for våre barn i...