Kategori: Foresatt

Denne kategorien inneholder artikler som er relevant for- eller kan være av interesse for foresatte. For alle relevante artikler, se menyene og stikkords-listen.

IT-reglement

Alle elevar må signere skulens og fylkets IT-reglement. Om desse reglementa ikkje er godtatt og signert, vil ein ikkje ha tilgong til skulens og fylkets nettverk (Internett), IT-system, lånetenester eller assistanse frå IT-Support. Skulens...

Untis

Webuntis Webuntis kan nyttast gjennom internettsida (https://romres.ist-asp.com/WebUntis/?school=ulstein_vgs). Trykk på lenka for å kome direkte inn på nettsida til Webuntis. OBS: Om du ikkje bruker linken, kan du bli spurt om å skrive inn skulenavn....

This image by stockmedia.cc / stockarch.com is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Elevhjelp

Som elev har du iblant kanskje spørsmål om noko du treng hjelp med angåande data. Det er då ofte naturleg å kome til IT-avdelinga på skulen for å få hjelp. Men det er ikkje...

LånePC

Elevar som har problem med maskina si, manglar maskin, eller må sende maskina på reparasjon, kan låne ei bærbar maskin med IT-avdelinga, på dagsbasis. Elevar som har FylkesPC (VG1-elevar: bestill her) får låne maskin...