IT-reglement

Alle elevar må signere skulens og fylkets IT-reglement. Om desse reglementa ikkje er godtatt og signert, vil ein ikkje ha tilgong til skulens og fylkets nettverk (Internett), IT-system, lånetenester eller assistanse frå IT-Support.

Skulens IT-reglement

Du kan få ein kopi hos IT-Support, eller laste det ned her og printe det sjølv: IT-reglement. Gjenpart for reglementet må signerast, og returnerast til IT-Support sitt kontor. Alle elevar som er under 18 år, må også ha føresette sin signatur på IT-reglementet.

Fylkets IT-reglement

IT-reglementet frå fylkeskommunen er ein del av fylkeskommunens ordensreglement. Desse reglementene vert godteke/signert elektronisk av brukaren under opprettinga av ein FEIDE-konto. Trykk her for meir informasjon om fylkets IKT-reglement.