IT Wiki Ulstein VGS

Untis

Webuntis Webuntis kan nyttast gjennom internettsida (https://romres.ist-asp.com/WebUntis/?school=ulstein_vgs). Trykk på lenka for å kome direkte inn på nettsida til Webuntis. OBS: Om du ikkje bruker linken, kan du bli spurt om å skrive inn skulenavn....

Skulebevis

Skulen utsteder skulebevis til alle elevar som vi har bilete av i våre system. Skulebeviset er eit bevis for at du er elev ved skulen, og enkelte organisasjonar og firma aksepterer det som legitimasjon, då...

Lagring som PDF

Lagring som PDF

Guide for å lagre filer i PDF format Om ein skal lagre eit dokument i PDF format, kan ein gjere det på ulike måtar. Denne guiden  viser tre av måtane ein kan gjere det...

This image by stockmedia.cc / stockarch.com is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Elevhjelp

Som elev har du iblant kanskje spørsmål om noko du treng hjelp med angåande data. Det er då ofte naturleg å kome til IT-avdelinga på skulen for å få hjelp. Men det er ikkje...

LånePC

Elevar som har problem med maskina si, manglar maskin, eller må sende maskina på reparasjon, kan låne ei bærbar maskin med IT-avdelinga, på dagsbasis. Elevar som har FylkesPC (VG1-elevar: bestill her) får låne maskin...

Antivirus

Alle som skal nytte skulen eller fylket sitt nettverk, system eller tenester er pliktige til å installere eit antivirusprogram på eininga som skal nyttast. Brukaren er og pliktig til å sørgje for at antivirusprogrammet er...

Ressurssider

Senter for IKT i utdanningen (www.iktsenteret.no) Senter for IKT i utdanning jobbar med ulike tenester, ressursar og prosjekt som skal auke kvaliteten i utdanninga og gi betre læringsutbytte og læringsstrategi for våre barn i...